kunst, wetenschap, bewustzijn.

Te bestuderen raakvlakken tussen kunst, wetenschap en bewustzijn.

kunst, wetenschap, bewustzijn.

In de wetenschap, kunst en bewustzijn (spiritualiteit) liggen veel raakvlakken op de gebieden van getallenleer, muziekleer, platonische figuren, schoonheidsbeleving (de gulden snede) en het principe van zo boven-zo beneden (Hermes Trismegitus). Het bestuderen, onderzoeken, experimenteren om zodoende tot een grotere samenhang (holisme) en inzicht te komen waarbij we meer in harmonie met onszelf en de omgeving gaan resoneren. Deze inzichten en kennis zullen we in ons informatie- bezoekerscentrum beschikbaar stellen.

Holistisch:

Iets is holistisch wanneer er naar het geheel wordt gekeken en niet naar de som van de verschillende onderdelen waarvan iets is opgebouwd. Volgens het holisme hangt alles met elkaar samen.

In het informatie- bezoekerscentrum zijn mogelijkheden om kunst, muziek, dans en spiritualiteit te beoefenen.

Holon Village Movement zal exposities houden waarbij kunstenaars hun werk kunnen laten zien ( HolonVillage Art Goup, nog te ontwikkelen). Uitvoeringen van muziek, dans en theater behoren eveneens tot de mogelijkheden.

 

Studiegroepen:

Een groep mensen die de raakvakken tussen kunst, wetenschap en zingeving bestudeerd.

Huiskamer project:

Dialoog voeren over alledaagse zaken die het levenspad passeren. Een plaats om samen met een kop koffie/thee het over koetjes en kalfjes te hebben: Together is not alone.