Zelfvoorzienend

Zelfvoorzienend.n

Toekomst gerichte samenleving voor iedereen.nn

Dit kan tot uitdrukking komen door:

u00a0

Het overschot dat uit de productie van biologische groenten, fruit, kruiden en eieren komt verkopen / verruilen zal leiden tot het opzetten van bijvoorbeeld een thee/eethuis, winkeltje.

u00a0

Tevens willen we dat het vak specialisme dat gebruikt wordt in bijvoorbeeld wecken, broodbakken en stroop & jam maken ons eigen maken zodat kennis niet verloren gaat.

u00a0

In het informatie- bezoekerscentrum wordt deu00a0 verworven kennis en expertise uitgewisseld door middel van het houden van workshops.

u00a0

Het bezoeken en geven u00a0van workshops en lezingenu00a0 zijn een middel om kennis te verbreden en door te geven die betrekking hebben op gebruik en toepassing van natuurlijke energie bronnen.