Bio-logische architectuur

Bio-logische architectuur

Het bouwen aan samenlevingsvormen

Het gaat om Bio-logische architectuur:

Biologisch bouwen is een manier van bouwen waarbij gebouwd wordt met zo weinig mogelijke schadelijke effecten voor de gezondheid van mens en natuur. De materiaalkeuze is puur biologisch. Zo ontstaan er gebouwen die een natuurlijke vormgeving hebben en zo in harmonie zijn met hun omgeving. Daarnaast zijn ze uiterst efficiënt, functioneel en economisch in hun gebruik van (energie) bronnen, in het gebruik van bouwmaterialen, alsook het hergebruik van afvalmaterialen. Zo ontstaat een natuurlijke bouwkunst die vanzelfsprekend aan voelt.

Bio-logisch verantwoorde en  toekomstgerichte woningbouw en samenlevingsvormen (cohousing *).

Bio-logische architectuur

Het bouwen aan samenlevingsvormen

Uitganspunten zijn de platonische figuren gebaseerd op getallen en meetkundige (wiskundige) verhoudingen die aan de basis van de schepping liggen.

Deze samenlevingsvormen noemen wij Holon Village.

Het geven van workshops in het toepassen en uitvoeren van Stro-bouw, en  leem stuken zoals toegepast in vakwerkhuizen. Kunnen onder begeleiding verder ontwikkeld worden om restauratie – of bouwwerkzaamheden vakkundig uit te voeren . Praktisch of in de vorm van een lezing kan  deze  kennis een verrijkende bijdrage zijn.

* Cohousing: gebruikmaken van  ruimte(s) en woon/leef behoeften door middel van doorontwikkeling van zelfvoorzienend produceren  cq ontwerpen.