Hoe het begon.......

Het nieuwe denken.

Vanuit een  groep bevlogen mensen die sinds augustus 2013 met  regelmaat bij elkaar  komen met als doelstelling: verbinden vanuit de breedste zin van het woord, is de Creatieplek ontstaan.

Het verbinden vanuit de breedste zin van het woord- werd in aanzet door de Creatieplek uitgevoerd door het organiseren van interactieve bijeenkomsten op creatief, educatief, cultureel en sociaal gebied. Met ook aandacht voor biologisch tuinieren en het beoefenen en het ontwikkelen van ambachten. In deze bijenkomsten en het uitwisselen van gedachten ontstonden de ideeën om te komen tot vernieuwde vormen van samenleven / werken. Er werden studiegroepen opgezet en een expositie voor kunstenaars georganiseerd.

Samenlevingsvormen en samenwerkingsvormen, heeft met het oprichten van de Stichting Holon Village Movement de aanzet gekregen om serieus de doelstellingen verder uit te werken.

We zijn een stichting met als doel de ideeën, plannen en visie die we hebben, te realiseren. We staan hierin ook open voor de inbreng van derden: iedereen die wil participeren is welkom. Er is inmiddels een groep mensen die actief meedenkt en werkt.

Natuurlijke en holistische vormen van groei en beweging op ieder denkbaar niveau bijvoorbeeld: bouw, zelfvoorzienend, zorg, werk, zingeving. Realiseren betekent dat Holon Village movement een realistische leefbasis vormt die past in het “nieuwe denken’.