Het concept van Holon Village Movement kan samengevat worden in het idee, dat een groep mensen die zich reeds lang en beproefd bezighouden met het actief onderzoeken en verfijnen van nieuwe vormen die met samenleving en samenwerking te maken hebben. Een ontwikkelmodel voor duurzame samenlevings- en samenwerkingsvormen, het nieuwe denken. 2021 is het jaar dat we contact zoeken met mensen die een vergelijkbaar idee hebben en de drive hebben om dit samen te realiseren.